Yesterday 402 People voted IN, and 1999 people clicked on advertisements!
Yesterday 402 People voted IN, and 1999 people clicked on advertisements!

About Muladder | Mu Online Season 16 No-res | Open 09/09 - 200 Online

Global Mu Online Season 19

 Global Mu Online Season 19 Opening 10.May

 

Advertisment Spots 2$ a Day
 
DarkLordMu S19P1-2 renewal X1000 Opening 31.May
UnityMu S19P1-3 Opening 17.May MAX9999999 server
UnityMu S19P1-3 Opening 17.May MAX9999999 server
AsgardMu S19P1-3 X50 NORESET Opening 26.APRIL

Details

Info
Share
Website muladder.com
Vote Vote for us
Version Season 16 
Type NoReset 
Location Vietnam
Join Date 01 Oct 2021
Muladder | Mu Online Season 16 No-res | Open 09/09 - 200 Online

***Những thông tin anh em muốn biết và cần biết: Exp : normal x20, master x10, majestic x15. Xshop : chỉ bán 1 số pet tăng exp và Demon, thêm 1 số gói buff. Moss NPC : Dùng để quay ra Seal Ghosthorse , AA1 weapons, một số loại ngọc đặc biệt ( Jewel of Luck, skills... ), Khuyên tai cấp 1. Tỉ lệ nạp thẻ : 1k vnđ = 1wc. Tỉ lệ ép đồ : Mặc định của IGCN cung cấp ( do tỉ lệ 1 số thứ thấp nên sẽ có những event đặc biệt để bù đắp cho các nông dân ). Giới hạn 5 Acc/PC.

Daily Statistics
Reviews (0)
Currently no reviews have been posted. Click HERE to make a first review.
Go Top