Yesterday 180 People voted IN, and 526 people clicked on advertisements!
Yesterday 180 People voted IN, and 526 people clicked on advertisements!

About Muladder | Mu Online Season 16 No-res | Open 09/09 - 200 Online

Advertisment Spots 2$ a Day
 
ShiningMu.com S18P2-2 X5000 29.September Custom Server
S18P2-2 X50NoReset Opening 15.September

Details

Info
Share
Website muladder.com
Vote Vote for us
Version Season 16 
Type NoReset 
Location Vietnam
Join Date 01 Oct 2021
Muladder | Mu Online Season 16 No-res | Open 09/09 - 200 Online

***Những thông tin anh em muốn biết và cần biết: Exp : normal x20, master x10, majestic x15. Xshop : chỉ bán 1 số pet tăng exp và Demon, thêm 1 số gói buff. Moss NPC : Dùng để quay ra Seal Ghosthorse , AA1 weapons, một số loại ngọc đặc biệt ( Jewel of Luck, skills... ), Khuyên tai cấp 1. Tỉ lệ nạp thẻ : 1k vnđ = 1wc. Tỉ lệ ép đồ : Mặc định của IGCN cung cấp ( do tỉ lệ 1 số thứ thấp nên sẽ có những event đặc biệt để bù đắp cho các nông dân ). Giới hạn 5 Acc/PC.

Daily Statistics
Reviews (0)
Currently no reviews have been posted. Click HERE to make a first review.
Go Top